GRUPPEAKTIVITET 

For å delta på kveldsgruppe i Borgund Dyreklubb må man ha begynt i 4. klasse. Vi har faste aktivitetsgrupper mandager til fredager. Per gruppe er det 8-10 deltakere, en gruppeleder og en voksenansvarlig over 18 år. På aktivitetsgruppene lærer barna om dyr og dyrestell. Gruppeoppgaver er bl. a. mating og stell av dyr, møkking, rydding og vasking. Hestegrupper på mandager og fredager har ekstra mye fokus på hest, stell og håndtering av hest og litt ridning. Målet med aktivitetsgruppene er at barna skal oppleve mestring, lære seg å ta ansvar og utvikle selvtillit gjennom positive opplevelser med dyr og andre barn, og får nye venner. Deltakere lærer også å samarbeide med andre og funger som en del av en gruppe for å få jobben gjort i tide. Vi bygger på gode verdier, alle skal ha det trygt og godt, skal bli sett og hørt og mestre i lag med andre. Vi har et godt og inkluderende, røyk- og rusfritt miljø, nulltoleranse for mobbing. 

Når man er en del av Borgund Dyreklubb er dugnadsånd og frivillig arbeid en selvfølge. Dugnadsarbeid er en utrolig viktig del av å holde Dyreklubben i gang. Vi har to forskjellige dugnadsgrupper: 

 • Voksenansvarlig : hvor man er på aktivitetsgruppe som en sikkerhet om det skulle skje noe, og hjelper gruppeleder og barna i gruppen, fast turnus
 • Inngangsvakt/kiosk/arrangement/dyrevakt: ansvarlig i lag med andre for bl. a. kiosk under arrangement , lage kake/vaffelrøre, kiosksalg, vakt på aktiviteter/inngangen/barneridning  


I høstsemester 2021 har vi følgende gruppetilbud: 

 • Mandag kl. 18.00 - 20.00 HESTEGRUPPE, 23.08.-13.12.21, 16 ganger, semesterpris: 1500 kr inkl. ridning og utlån av rideutstyr, dugnad foreldre: 2x inngangsvakt/arrangementvakt/kiosk (à 2 timer)
 • Tirsdag kl. 18.30 - 20.00, AKTIVITETSGRUPPE, 24.08.-14.12.21, 16 ganger, semesterpris: 650 kr,
  dugnad foreldre: 4x inngangsvakt/arrangementvakt/kiosk (à 2 timer) eller 5x voksenansvarlig på kveldsgruppe
 • Onsdag kl. 18.30 - 20.00, AKTIVITETSGRUPPE, 25.08.-15.12.21, 16 ganger, semesterpris: 650 kr, 
  dugnad foreldre: 4x inngangsvakt/arrangementvakt/kiosk (à 2 timer) eller 5x voksenansvarlig på kveldsgruppe

 • Torsdag kl. 18.30 - 20.00, AKTIVITETSGRUPPE, 26.08.-16.12.21, 16 ganger, semesterpris: 650 kr,
  dugnad foreldre: 4x inngangsvakt/arrangementvakt/kiosk (à 2 timer) eller 5x voksenansvarlig på kveldsgruppe

 • Fredag kl. 18.00 - 20.00 HESTEGRUPPE, 27.08.-17.12.21, 16 ganger, semesterpris: 1500 kr inkl. ridning og utlån av rideutstyr, dugnad foreldre: 2x inngangsvakt/arrangementvakt/kiosk (à 2 timer

Deltakere på gruppeaktivitet får også tilbud om bl. a. 

 • Sosiale kvelder på utvalgte dager, f. eks. karneval, grillkveld, kinokveld, spillekveld 
 • Kurstilbud f. eks. rideknappen og håndtering av hest

 • Mulighet til å bli forpasser/hestepasser og forrytter  

 • Ridetimer 

 • Ferieaktiviteter

For påmelding og mer informasjon send en epost til: 

dyreklubben@alesund.kommune.no

Du vil bli kontaktet når du er blitt tildelt plass på en gruppe.