Medlem

For å bli medlem i Borgund Dyreklubb må man ha begynt i 4. klasse. Vi har aktivitetsgrupper for medlemmer. Gruppene er på mandager, tirsdager, onsdager og torsdager. Barna er med på en fast gruppe/dag. Gruppetiden er fra 18:00 til 20:00.

På aktivitetsgruppene lærer barna om dyr og dyrestell. Gruppeoppgaver er bl. a.

• mating av dyr

• stell av dyr

• møkking

• rydding og litt vasking

Det vil være grupperidning/teori hver 2. gang. Barna lærer seg litt grunnleggende ridning.


Målet med aktivitetsgruppene er at barna skal lære seg å ta ansvar, utvikle selvtillit gjennom positive opplevelser med dyr og andre barn. De lærer seg også å samarbeide med andre og funger som en del av en gruppe for å få jobben gjort i tide. Vi bygger på gode kristne verdier, og den gylden regelen «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal også du gjøre mot dem» som et sterkt grunnlag for miljøet i stallen.

Når man er en del av Borgund Dyreklubb er dugnadsånd og frivillig arbeid en selvfølge. Dugnadsarbeid er en utrolig viktig del av å holde dyreklubben i gang. Vi har 3 forskjellige dugnadsgrupper, foreldrene velger en av disse når barna er medlem av dyreklubben.

• Voksenansvarlig : hvor man er på aktivitetsgruppe som en sikkerhet om det skulle skje noe,

og hjelper og holde kontroll på barna.

• Kiosk: ansvarlig i lag med andre for kiosk under arrangement på dyreklubben

• Snekkergruppa: er med på vedlikeholdsdugnadene på dyreklubben - maling, snekring, rydding.

Utenom disse gruppene er det noen dugnader som gjelder alle medlemmer, bl. a. høydugnader, større ryddedugnader, loddsalg mm.

Medlemsavgiften er 550 kr halvåret.

Påmeldingslink til venteliste:

Trykk her!

Du vil bli kontaktet når du er blitt tildelt plass på en gruppe.