Medlem

For å bli medlem i Borgund Dyreklubb må man ha begynt i 4. klasse. Vi har aktivitetsgrupper for medlemmer mandager til torsdager og barna er med på en fast gruppe/dag. Pr. gruppe er det 8 barn og en gruppeleder. Gruppetiden er kl. 18:00 til 20:00.

På aktivitetsgruppene lærer barna om dyr og dyrestell. Gruppeoppgaver er bl. a. mating og stell av dyr, møkking, rydding og vasking. Det er grupperidning/teori hver 2. gang og barna lærer seg litt grunnleggende ridning.

Målet med aktivitetsgruppene er at barna skal oppleve mestring, lære seg å ta ansvar og utvikle selvtillit gjennom positive opplevelser med dyr og andre barn. De lærer også å samarbeide med andre og funger som en del av en gruppe for å få jobben gjort i tide. Vi bygger på gode kristne verdier, og den gylden regelen «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal også du gjøre mot dem» som et sterkt grunnlag for miljøet i stallen.

Flere medlemsfordeler:

  • medlemskvelder på utvalgte fredager, f. eks. karneval, grillkveld, kinokveld
  • kurs for medlemmer, f. eks. håndtering av hest

  • Gratis opphold på gården i åpningstid hele uken

  • Tilgang til grupperom

  • Ferieaktiviteter

Når man er en del av Borgund Dyreklubb er dugnadsånd og frivillig arbeid en selvfølge. Dugnadsarbeid er en utrolig viktig del av å holde dyreklubben i gang. Vi har to forskjellige dugnadsgrupper, foreldrene velger en av disse når barna er medlem av dyreklubben.
Voksenansvarlig : hvor man er på aktivitetsgruppe som en sikkerhet om det skulle skje noe, og hjelper gruppeleder og barna i gruppen, fast turnus
Kiosk/Arrangement: ansvarlig i lag med andre for kiosk under arrangement på Dyreklubben, lage kake/vaffelrøre, kiosksalg, vakt på aktiviteter/inngangen

I tillegg kan det være en del dugnader som gjelder alle medlemmer, bl. a. høydugnader, større ryddedugnader, loddsalg.

Medlemsavgiften er 550 kr halvåret / 01.01.20 - 30.06.20

Påmeldingslink til venteliste:

Trykk her!

Du vil bli kontaktet når du er blitt tildelt plass på en gruppe.